South Korea Distributors

Measurement Computing Distributor

Dana Tech Inc.
#1314 Biz Center, #190-1 SKn TechnoPark
Sangdeawon–dong, Jungwon-gu, Seongnam-si Gyeonggi-do
KOREA

Phone: 82-31-714-9715
Fax: 82-31-714-9718
information@danatec.co.kr
http://www.danatec.co.kr


Data Translation Distributor

INDEXTM Corporation
16950, RM813, U-TOWER, 120 Heungdeokjungang-ro,
Giheung-gu, Yongin-city, Gyeonggi-do
KOREA

Phone: +82-(0)31-895-4370
Fax: +82-(0)31-895-4470
info@indextm.co.kr
http://www.indextm.co.kr